CALL FOR PROPOSALS: SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN DENMARK

Deadline: 26-05-2021

(Source: European Commission)

General information

Programme

Europe Direct

Call

SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN DENMARK (ED-DENMARK-2020-2)

Type of action

ED-FPA Framework Partnership Agreement

Deadline model

single-stage

Opening date

23 March 2021

Deadline date

26 May 2021 17:00:00 Brussels time

Topic description

Scope:

Europa-Kommissionen (herefter benævnt “Kommissionen”) er, via sin repræsentation i Danmark, iværksætter hermed en indkaldelse af forslag med henblik på at vælge partnere til at lede EUROPE DIRECT centrene i perioden 1. maj 2021- 31. december 2025.

Dette er en yderligere indkaldelse af forslag, der sigter mod at udvælge en partner til at gennemføre Europe Direct aktiviteter (2021-2025) i en af de regioner, hvor der ikke blev valgt nogen i ansøgere i den første runde offentliggjort den 30. juni 2020

EUROPE DIRECT indgår i en proaktiv og løbende dialog med borgerne for at give dem et større medansvar for det europæiske projekt. Ved tilrettelæggelse af informations- og inddragelsesaktiviteter gør EUROPE DIRECT det muligt for borgerne at træffe kvalificerede valg om EU’s fremtid, hvor de deltager fuldt ud i den europæiske demokratiske proces.

Gennem en bedre forståelse af, hvordan EU og dets parlamentariske demokrati fungerer, og hvilke spørgsmål der hører under EU’s ansvarsområde, forbedrer EUROPE DIRECT borgernes kendskab til, hvordan de drager fordel af EU i hverdagen, og hvilken merværdi EU bidrager med.

EUROPE DIRECT kan være med til at belyse aspekter af EU’s politikker, der er vigtige på lokalt plan, og udforme budskaber og aktiviteter, der afspejler de lokale behov. Gennem EUROPE DIRECT-centrenes opsøgende- og borgerinddragende aktiviteter er de med til at bane vejen for Kommissionens og Parlamentets strategiske politiske prioriteter.

EUROPE DIRECT er også lydhør over for borgernes forventninger og gør det muligt at give feedback til EU-institutionerne.

EUROPE DIRECT arbejder tæt sammen med Kommissionens repræsentationer og med Europa-Parlamentets Forbindelseskontorer (i det følgende benævnt “forbindelseskontorerne”) i de forskellige medlemsstater. De bestræber sig også på at samarbejde med andre EU-netværk og lokale kontaktpunkter, inklusiv relevante lokale netværk (hvor disse findes), og fremmer de indbyrdes udvekslinger og koordinerer mellem disse.

Fem kerneopgaver

Opgave 1: Information og inddragelse af borgerne

Opgave 2: Forbindelser med lokale medier og informationsformidlere

Opgave 3: Kendskab til følsomme EU-emner på lokalt plan

Opgave 4: EU i skolerne

Opgave 5: Fremme af et regionalt netværk af netværk

Topic conditions and documents

Alle oplysninger om kriterierne for antagelighed, samt kriterierne for støtteberettigelse, udelukkelse, udvælgelse samt tildeling er tilgængelige i nedenstående indkaldelsen af forslag.
INDKALDELSE AF FORSLAG
Bilag 1: Ansøgningsskema med tjekliste over dokumenter, der skal vedlægges
Bilag 2: Erklæring på tro og love
Bilag 3: Liste over EU’s opsøgende netværk og informationsnetværk
Bilag 4: Generelle retningslinjer om minimumsstandarder for onlinetilstedeværelse
 
Vejledning for ansøgere

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.